สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมกรมการแพทย์ นำผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...