สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมีบุคลากรกรมการแพทย์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...