สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ บุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้ บุคลากรกรมการแพทย์ หันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...