สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบรอบ 77 ปี โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร 100 ปี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...