สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ พร้อมด้วย นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ นำบุคลากรกรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Excercise DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจสุขภาพ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...