สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม พร้อมด้วย นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นำบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมา ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...