สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อ กระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...