สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอกและนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ร่วมทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2562 ของกระทรวงสาธารณสุข ณ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...