สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMSเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...