สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “วันพุธ..หยุดถุงพลาสติก” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้งดใช้ถุงพลาสติกในโรงอาหารกรมการแพทย์ และตลาดนัดกรมการแพทย์ทุกวันพุธ โดยแนะนำให้นำถุงผ้า กล่องอาหาร หรือปิ่นโตมาใช้ เพื่อลดขยะถุงพลาสติกลดโลกร้อน และรักษาสิ่งแวดล้อม ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...