สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจในการรักษาสุขภาพ ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...