สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

ายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เพื่อให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการ ประชวรในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวัน ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...