สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีแก่อรชุดา บูรณปรีชา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง กรมการแพทย์ ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...