สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้ อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรง พยาบาลนพรัตนราชธานี นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรง พยาบาลเลิดสิน นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สงฆ์ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่ง ชาติมหาราชินี และนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ลงพื้นที่ให้ข้อมูลเพื่อการป้องกันมลภาวะ ฝุ่นละออง PM 2.5 และมอบ หน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมี พ.ต.อ.นิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผู้ กำกับการสถานีตำรวจนครบาลพญาไท รับมอบ ณ สถานีตำรวจนครบาล พญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...