สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ นำบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรม Road Show รณรงค์การใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก พร้อมทั้งตั้งจุดบริการยืมถุงผ้าให้แก่หน่วยงานในส่วนกลางของกรมการแพทย์ ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...