สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน และ Work life balance ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...