สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ นำบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ มอบกระเช้าแก่นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาส ก้าวสู่ปีที่ 42 หนังสือพิมพ์มติชน ณ สำนักพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...