สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข” โดยมีบุคลากรกรมการแพทย์เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...