สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม นำบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 44 ปี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ บริเวณพิธีลานอเนกประสงค์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...