สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ เป็นกรรมการในการประกวดนางนพมาศ กิจกรรมวันลอยกระทง ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...