สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานถวายผ้ากฐินสามัคคีของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี ณ วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...