สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นำผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS ซึ่งเป็น กิจกรรมที่จัดทุกวันพุธ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงานและ Work life balance ณ กรมการ แพทย์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...