สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

บุคลากรสำนักเลขานุการกรม กรมการแพทย์จัดกิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันธ์การออกกำลังกาย รวมพลังกรมการแพทย์ Exercise DMS ที่บริเวณกรมการแพทย์ ณ หน่วยงานต่างๆ ภายในอาคารกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...