สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 57 ปี ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...