สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการ ประชุมวิชาการวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World Hospice & Palliative Care Day 2018) พัฒนาการรักษาผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิต ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และมีทีมแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล เภสัชกร โภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ อาสาสมัคร/จิตอาสา เพื่อให้การดูแลรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน ภายใต้ระบบการดูแลแบบบูรณาการและต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...