สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...