สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมบัญชีกลางเพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิต่างๆ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 128 ปี โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมงาน ณ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...