สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง เลือกรับมอบเงินจากนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ เพื่อ สมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 16 ปี กรมการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการ แพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...