สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดอบรม “ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR)” โดยมีนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนางสาวอิสรี ตรีกมลเลขานุการกรม ร่วมในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรม CPR จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรในส่วนกลางของกรมการแพทย์ จำนวน 140 คน ได้รับความรู้เบื้องต้นและมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้อย่างถูกวิธีและทันเวลา ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้ โดยนายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมหน่วยกู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...