สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวง สาธารณสุข และนายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าผู้บริหารกลุ่มลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) เปิดตัวโครงการบริการจักรยาน อัจฉริยะสาธารณะและเส้นทางจักรยานสาธารณะ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี Mobike ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) สำนักงาน ประกันสังคม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธี เพื่อเชิญชวนให้บุคลากรสาธารณสุขใช้เส้นทาง จักรยานสาธารณะ ออกกำลังกาย ลดโลกร้อน และลดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรมการ แพทย์ นำโดยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นางสาว อิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ และบุคลากรกรมการแพทย์ เข้าร่วม กิจกรรม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...