สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานเลขานุการกรม (พ.ศ.2559-2563) โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมร่วมโครงการฯ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวราวดี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...