สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ นำบุคลากรสำนักงาน เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมในโครงการพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีกิจกรรมเลี้ยงอาหาร กลางวันและบริจาคสิ่งของแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล , ศึกษา ดูงานที่โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ , บริจาคทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ และฟังการบรรยายธรรมเพื่อ พัฒนาการทำงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ณ เดอะ รี เจ้นท์ชะอำบีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...