สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ภายในพระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

ดูกิจกรรมทั้งหมด...