สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายแพทย์วุฒิกิจ ธนะภูมิ นายแพทย์ชาตรี บานชื่น นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา และนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 ณ บริเวณห้องโถงอาคาร 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...