สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 นางสาวอิสรี ตรีกมล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขานุการกรม

ดูกิจกรรมทั้งหมด...