สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูกิจกรรมทั้งหมด...