สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ บุคลากรกรมการแพทย์ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ห้องพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ชั้น1 กรมการแพทย์

ดูกิจกรรมทั้งหมด...