สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ จัดโครงการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาจริยธรรมน้อมนำตามรอยพ่อ โดยนำคณะเจ้าหน้าที่ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จ.จันทบุรี และอบรมเสริมสร้างค่านิยม กรมการแพทย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมณีจันทร์ จ.จันทบุรี

ดูกิจกรรมทั้งหมด...